Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Taneční kroužek

Taneční kroužek

TANEČNÍ A POHYBOVÝ KROUŽEK JE ZAJÍMAVÝ TÍM, ŽE SE NETÝKÁ POUZE JEDNOHO DRUHU TANCE, ALE PROVEDE NAŠE KLIENTY CELÝM TANEČNÍM SVĚTEM.


KROUŽEK, POD VEDENÍ ŠÁRKY ZIMOVÉ A JANY LEGEZOVÉ KLIENTI VELMI RÁDI NAVŠTĚVUJÍ, NEBOŤ SE UČÍ RŮZNÉ MODERNÍ A LÍBIVÉ CHOREOGRAFIE NA OBLÍBENÉ A ZNÁME MELODIE A PÍSNIČKY.

TANCEM ROZVÍJÍME U NAŠICH KLIENTŮ POHYBOVOU KOORDINACI, MUZIKÁLNOST, PROSTOROVÉ VNÍMÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA DRŽENÍ TĚLA A KULTURU POBYHU. HUDBU VOLÍME TAK, ABYCHOM JE PŘÍJEMNOU FORMOU VTÁHLI DO „VÍRU“ TANCE.

ZAPOJUJEME i KLIENTY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM, ABY I ONI MOHLI PROŽÍT KRÁSNÉ ZÁŽITKY A POCITY A MĚLI MOŽNOST OBJEVIT KOUZLO TANCE.

Publikováno: 23. října 2018 6:00VZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní