• 483 320 735
  • kadlecova@dcjbc.cz
  • U Balvanu 2
  • Jablonec nad Nisou
  • Domov a Centrum
    denních služeb

    Jablonec nad Nisou, p.o.

O službě

Cíl

Naším cílem je vytvořit klientům zázemí, které se bude co nejvíce blížit životu ostatní populace a zároveň bude naplňovat jejich potřebu jistoty a bezpečí domova. Podporovat jejich sebevědomí, rozvíjet samostatnost podle individuálních schopností. Zároveň nabídnout možnost pracovního uplatnění v rámci pracovní terapie v Centru denních služeb, popřípadě na trhu práce.

Naše poslání

Podpora lidí s mentálním postižením v dospělém věku, podle jejich individuálních schopností, tak, aby dosáhli maximální možné míry nezávislosti. Umožnit dospělým lidem s mentálním postižením způsob života srovnatelný s jejich vrstevníky.

Domovy

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

U Balvanu 2, 46601 Jablonec nad Nisou
Domov Erbenova

Domov Erbenova

Erbenova 21, 46602 Jablonec nad Nisou
Domov Lesní

Domov Lesní

Lesní 27a, 46601 Jablonec nad Nisou
Máte zájem o

NAŠE SLUŽBY?

Poslední novinky

Hipoterapie

Navázali jsme spolupráci s organizací SVÍTÁNÍ, z.s., která má dlouholeté zkušenosti s hiporehabilitací. Pracují se speciálně trénovanými hiporehabilitačními koňmi, kteří unesou osoby cca do 70 kg.

Pozvánka na Mikulášskou zábavu

 ZVEME VÁS NA

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU

ANEB

U nás čerti nestraší

Společně nejen na jevišti

Třepotání dlaní na zdvižených pažích, k tomu ohlušující potlesk a krásná atmosféra. Takové byly hlavní atributy kouzelného sobotního podvečera v Městském divadle v Jablonci. Již pošestnácté se zde totiž sešli umělci z mnoha oblastí. Zpěváci, herci, tanečníci, muzikanti, a to bez ohledu na věk a zdravotní stav.