Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

KROUŽEK KERAMIKY NOVÁ VES n.N.

KROUŽEK KERAMIKY NOVÁ VES n.N.

NOVÁ VES n.N. - Jak je naším zvykem, průběžně Vás informujeme o tom, co se děje v keramické dílně na Nové Vsi nad Nisou.


Kroužek stále vede Ing. Blanka Havlová, předsedkyně spolku NOVOVESAN, která našim klientů věnuje nad rámec svých smluvených povinností mnoho času a energie.

Scházíme se každé pondělí ve Spolkovém domě již několik let. Postupně přecházíme od nejjednodušších pracovních postupů až k těm složitějším: modelování z ruky, práce s hliněnými válečky i s plátem, prořezávaná i reliéfní keramika, figurky zvířat i lidí, kombinování keramiky se sklem, korálky apod. Seznamujeme se s glazováním, engobami i dalšími způsoby kolorování keramiky.

Učíme se získávat pracovní návyky a dovednosti, které pomáhají našim klientům, zařadit se do běžné společnosti.

Hotové keramické výrobky slouží jednak k výzdobě naší organizace, ale také k potěšení našich klientů a jejich rodičů.

Publikováno: 23. října 2018 9:00VZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní