Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Zvířecí terapie

Zvířecí terapie

Zvířecí terapie (zooterapie) má pozitivní účinky na psychiku člověka.


Ke zvířecí psychoterapii se většinou používají psi a koně, menšinově však i kočky. Správný efekt má zooterapie tehdy, když je proces terapie odborně veden a někam směřován. Cílem zvířecí terapie je obvykle dopracovat se ke zlepšení emočních, kognitivních a tělesných funkcí.

Canisterapie je způsob terapie pomocí psa

Využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Základem je vybudování vztahu mezi člověkem a psem. Její účinky nenásilnou formou odstraňují nepříjemné psychické stavy. Její pomoci se využívá ke zlepšení psychiky při postižení, zapomínání, samotě, odloučení, pocitu zbytečnosti, strachu z okolí či obavy ze psů.

Úspěchy této metody jsou znatelné, lidé v přítomnosti zvířete ožívají, zapomínají na své problémy, zlepšuje se jejich psychický i fyzický stav. Při terapii je podstatná dobrá povaha psa a zodpovědní psovodi, kteří s nimi navštěvují specializovaná zařízení nebo jedince. Jedná se o velmi úspěšnou metodou při navazování kontaktu s citově deprimovanými dětmi, autisty, lidmi s poruchou komunikace, ve stáří. Canisterapie probíhá pod vedením canisterapeuta. Bývá skupinová nebo individuální.

Canisterapie je vhodná pro zlepšení následujících postižení:

  • Mentálního postižení - rozvíjí motorickou činnost, podporuje fantazii, komunikativnost a sbližování se, udržení pozornosti, používá se při rehabilitačním cvičení.
  • Tělesného postižení - motivace k rehabilitaci, menší závislost na pomoci jiných, zvýšení sebejistoty.
  • Psi nedokáží rozdělovat podle vzhledu, zdraví, nemoci, bohatství. Proto tato zvířata se zlatým srdcem pomáhají i pouhou přítomností. Umění potěšit spočívá v tom – být sám potěšen.

Felinoterapie

Hravá a mazlivá povaha koček je dar ‒ to ví každý, kdo má doma kočičku. O chvilky radosti s chlupatými tvory by však neměli být ochuzeni ani lidé, kteří se o vlastní zvíře starat nemohou. Například senioři, osoby s mentálním postižením, s fyzickým handicapem, autismem nebo psychickými problémy. Kočičí terapie je způsobem, jak pomáhat těmto lidem hledat klid, úlevu od stresu a pocit štěstí.

Terapeutický účinek má už jen návštěva zvířete a neformální kontakt s ním, terapií v užší definici je strukturované sezení zaměřené na určitý problém. Zde může jít o mluvení, péči nebo různé hry.

Fotografie naleznete v naší fotogalerii.

 

Publikováno: 13. září 2023 15:02VZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní