Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

PODPORUJEME DOBROVOLNÉ DÁRCE KRVE

PODPORUJEME DOBROVOLNÉ DÁRCE KRVE

KREV HRAJE V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ NEZASTUPITELNOU A STÁLE ROSTOUCÍ ROLI. ZATÍM SE NIKOMU NEPODAŘILO JI UMĚLE VYROBIT.V ČESKÉ REPUBLICE CHYBÍ 100 000 DÁRCŮ KRVE A PŘITOM KAŽDÝ Z NÁS POTŘEBUJE ZA SVŮJ ŽIVOT PRŮMĚRNĚ 5X KREVNÍ TRANFUZI.


JEDNÍM ODBĚREM LZE ZACHRÁNIT AŽ 4 LIDSKÉ ŽIVOTY. TO JE JEDEN Z DŮVODŮ, PROČ CHCEME PODPOŘIT DOBROVOLNÉ DÁRCE KRVE.

DOMLUVILI JSME SE S ING. BLANKOU HAVLOVOU, ŘEDITELKOU SPOLKU PRO VOLNÝ ČAS NOVOVESAN A SPOLEČNĚ JSME NAVÁZALI KONTAKT A SPOLUPRÁCI S KRAJSKOU NEMOCNICÍ LIBEREC, A.S., S PRIMÁŘKOU TRANFUZNÍHO ODDĚLENÍ, MUDR. HELENOU PROCHÁZKOU, PHD. CHCEME DOBROVOLNÉ DÁRCE POTĚŠIT DROBNÝMI DÁREČKY  A VÝROBKY Z KERAMIKY, KTERÉ NAŠI KLIENTI VYRÁBÍ NA KERAMICKÉM KROUŽKU, PRÁVĚ V DÍLNĚ PANÍ BLANKY HAVLOVÉ.

Publikováno: 23. října 2018 7:00VZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní